KRP ProCert

KwaliteitRegister voor Pedicures (KRP) ProCERT

Het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) is een systeem welke is ontwikkeld door ProCERT om de kwaliteit van pedicures te waarborgen. Zorgverzekeraars verlangen van de zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem.

De markt in de zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens een afgesproken protocol en richtlijnen.
In het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) worden de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en ketenpartners om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling.

ProCERT heeft het registratiesysteem zodanig ontwikkeld dat het beroep van pedicure transparant en de kwaliteit van het beroep en beroepsuitoefening geborgd worden. Een van de voorwaarden daarbij is,dat het registratiesysteem aansluit bij de kwaliteitsnormen van het de brancheorganisatie.

De kwaliteitsnormen

  • Vakbekwaamheid: deze is vastgelegd in beroepscompetenties en diploma
  • Code van de Voetverzorger: geeft aan dat ik al pedicure werk volgens alle wettelijke eisen van het HBA ,die worden gesteld aan hygiëne, milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden.
  • Beroepsuitoefening volgens de Richtlijnen van de behandeling bij de diabetische voet en de reumatische voet.
  • Accreditatiepuntensysteem: bijhouden van kennis en kunde op het vakgebied. Zoals het bijhouden van vakliteratuur en het volgen van diverse workshops, cursussen en bezoeken van vakbeurzen.

Op www.kwaliteitsregisterpedicures.nl kunt u door het invoeren van de plaats of postcode van de pedicure zien of de pedicure staat geregistreerd in het KwaliteitsRegister. Ook is vermeld of zij een specialisatie heeft of zij de opleiding medisch pedicure heeft voltooid.

De medisch pedicures van MPKH zijn allen aangesloten bij ProVoet en geregistreerd in het KRP.

www.kwaliteitsregisterpedicures.nl